• Email: info@topsteel.hu

MINŐSÉGPOLITIKA BETONACÉL ÉS BETONVAS SZERELŐ KFT. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

A TOPSTEEL GROUP Kft. kiszámítható, biztonságos, pontos és ár/érték arányosan betonacél és betonvas szerkezeti elemek gyártást végzi. Szolgáltatásainak középpontjában a Megrendelő áll. Vállalkozásunk törekszik arra, hogy partnereink igényét a lehető legteljesebb mértékben ismerje, és azoknak megfeleljen. Az igényeket a szerződésben vállaltak teljesítésével, az elérhető legmagasabb színvonalon igyekszünk kiszolgálni.

Fenti célok elérése érdekében egy hatékony minőségirányítási rendszert működtetünk, amely garantálja a szolgáltatások állandó, kifogástalan magas színvonalát és a vevők elégedettségét. Törekszünk a mindenkori kínálatot az igényekhez igazítani, azokat az elérhető legmagasabb színvonalon és megbízhatóan teljesíteni.

A TOPSTEEL GROUP Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársai mindig felkészülten és udvariasan álljanak a Megrendelők rendelkezésére.

Partnereinknek mindig érezniük kell, hogy a TOPSTEEL GROUP Kft-ben a
„a Mi szakértelmünk az Ön biztonsága” elv érvényesülésére törekszik.

A vezetés elérendő célnak tartja:

  • a minőség, a szolgáltatás és a technológia folyamatos fejlesztését annak érdekében, hogy partnereink igényeit gyorsan, megbízhatóan tudjuk kiszolgálni,
  • a munkavállalók elégedettségét és munkakörülményeik biztonságát, a balesetmentes munkahelyek fenntartását.
  • az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően kiépített integrált minőség –és környezetirányítási rendszerét hatékonyan működtetését. A rendszer harmadik fél általi tanúsíttatásának fenntartását.

Fenti célok elérése érdekében egy hatékony integrált irányítási rendszert működtetünk, amely garantálja a szolgáltatások állandó, kifogástalan magas színvonalát és a környezet védelmét. A szervezet a minőségi –és környezeti mutatók mérését ellenőrzött és felügyelt körülmények között végzi.

Működési területünkön azonosítottuk a ránk vonatkozó jogi követelményeket, melyeknek meg kívánunk felelni. Integrált irányítási rendszerünket a változó jogszabályi, szabványi, megrendelői elvárásokhoz és igényekhez igazodva folyamatosan alakítjuk, annak érdekében, hogy hatékony szolgáltatással Megrendelőink elégedettsége folyamatosan emelkedjen.

Alvállalkozóinktól elvárjuk és megköveteljük a kifogástalan minőséget és a jogkövető magatartást.

A Betonacél Szerelő Kft. vezetése rendelkezésre bocsátja a minőség –és környezettudatos munkavégzéshez, valamint az irányítási rendszer működéséhez szükséges erőforrásokat: a megfelelő személyzetet, a kellő eszközöket, információkat, módszereket, ismereteket, és a fejlesztéshez szükséges lehetőségeket. A tevékenységeinek tervezése, fejlesztése, illetve módosítása során előnyben részesítjük a környezetkímélő megoldásokat.

Működési területünk folyamatos terjeszkedésével kívánjuk növelni piaci részesedésünket.

Dolgozóink számára rendszeres oktatásokat tartunk, ezzel is tudatosítjuk tevékenységük minőségre és környezetükre gyakorolt hatását.

A társaság konkrét célokat tűz ki az integrált politika megvalósítása érdekében. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat. Programjáról és eredményeiről rendszeresen tájékoztatjuk az érintetteket, üzleti partnereinket, a tágabb nyilvánosságot, és az illetékes hatóságokat.

Nyilvánossá tesszük politikánkat, és ezen tevékenységről folyamatosan informáljuk partnereinket.

Debrecen, 2019.01.03.  

dr. Herbák János
ügyvezető igazgató


minositett beszallitoink

ISO 9001:2015:

Minőségirányítási rendszer (MIR) 
A gyártó köteles fenntartani Üzemi gyártásellenőrző rendszert (ÜGYE), mely az ISO 9001-es tanusítvány megszerzésével úgy tekinthető, hogy megfelel a követelményeknek. Az ÜGYE rendszer garantálja a termékek teljesítményeinek állandóságát.

ISO 14001:2015:

Környezetirányítási rendszer (KIR)
A környezetre gyakorolt negatív hatás minimálisra való csökkentése érdekében alkalmazott rendszer. 

ÉME: Építőipari Műszaki Engedély:

Az Építőipari Műszaki Engedélyek 2018.július 1-jével érvényüket vesztették. Helyettük az NMÉ lépett érvénybe, mely visszavonásig érvényes.

NMÉ: Nemzeti Műszaki Értékelés:

A jelenleg hatályos 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet értelmében a magyarországi beépítésre szánt építési termékekhez szükséges a Nemzeti Műszaki Értékelés, ameddig nem áll rendelkezésre harmonizált Európai Szabvány (hEN). Visszavonásig érvényes, melyet hivatalosan az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján lehet ellenőrizni. 
Az érvényes NMÉ igazolja, hogy a gyártó cég Üzemi gyártásellenőrző rendszert működtet, mely biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek műszaki paraméterei folyamatosan a meghatározott határértékeknek megfelelnek, amit a gyártó a folyamatos ellenőrzésekkel biztosít.

Megfelelőségi Tanúsítvány:

A Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt megelőzően a Megfelelőségi Tanúsítvány volt érvényben 2008.09.03-tól kezdődően. Az építési termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályozás 2013. július 1-jén változott, ez okozza a tanúsítvány nevének változását.
A rendelet azonban nem helyezte hatályon kívül a korábbi jogszabály alapján kiadott Megfelelőségi Tanúsítványokat, azokat 2013. július után is érvényben tartotta az ÉMI Nonprofi Kft. 

CPR: Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány:

A kijelölt tanúsítő szervezet évente egy alkalommal felülvizsgálja a gyártott terméket, hogy az továbbra is rendelkezik e az NMÉ-ben meghatározitt műszaki paraméterekkel, mint a szakító- szilárdság, hajlíthatósági vizsgálat, hegeszthetőség, húzó- lüktető fárasztásvizsgálat, felületi kialakítás mérése, fajlagos bordafelület meghatározása, névleges folyómétertömegtől való eltérés, vegyelemzés... 
Visszavonásig, illetve a gyártási technológia megváltoztatásáig érvényes, melyet hivatalosan az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján lehet ellenőrizni.

DoP: Teljesítménynyilatkozat:

A gyártó cég által kiállított dokumentum, melyben szerepelnek a termékre vonatkozó leírások, rendeltetés, gyártó neve és adatai, tanusító szervezet neve és adatai, a CPR-ben és NMÉ-ben meghatározott műszaki paraméterek, a DoP, CPR és NMÉ azonosítói. 
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó - vagy képviselő a felelős. 

Az NMÉ és CPR birtokában a Gyártó cég ebben a dokumentumban szavatolja, hogy az előírásoknak megfelelően a tanusító szervezettel felvette a kapcsolatatot - évente külső ellenőrzésen esik át, rendelkezik a megfelelő szervezeti felépítéssel, gyártási technológiával és minőségirányítási rendszerrel.

A bevizsgált próbapálcák mechanikai és kémiai vizsgálataik eredményei, valamint a hajlítás- újrahajlításra való megfelelőségük folyamatosan megfelel az előírtaknak, és azokat akkreditált laboratúriumban, a szabványoknak megfelelően vizsgálják be.