• Email: info@topsteel.hu

MINŐSÉGPOLITIKA TOPSTEEL GROUP KFT. INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁJA

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

A TOPSTEEL GROUP Kft. kiszámítható, biztonságos, pontos és ár/érték arányosan betonacél és betonvas szerkezeti elemek gyártást végzi. Szolgáltatásainak középpontjában a Megrendelő áll. Vállalkozásunk törekszik arra, hogy partnereink igényét a lehető legteljesebb mértékben ismerje, és azoknak megfeleljen. Az igényeket a szerződésben vállaltak teljesítésével, az elérhető legmagasabb színvonalon igyekszünk kiszolgálni.

Fenti célok elérése érdekében egy hatékony minőségirányítási rendszert működtetünk, amely garantálja a szolgáltatások állandó, kifogástalan magas színvonalát és a vevők elégedettségét. Törekszünk a mindenkori kínálatot az igényekhez igazítani, azokat az elérhető legmagasabb színvonalon és megbízhatóan teljesíteni.

A TOPSTEEL GROUP Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársai mindig felkészülten és udvariasan álljanak a Megrendelők rendelkezésére.

Partnereinknek mindig érezniük kell, hogy a TOPSTEEL GROUP Kft-ben a
„a Mi szakértelmünk az Ön biztonsága” elv érvényesülésére törekszik.

A vezetés elérendő célnak tartja:

  • a minőség, a szolgáltatás és a technológia folyamatos fejlesztését annak érdekében, hogy partnereink igényeit gyorsan, megbízhatóan tudjuk kiszolgálni,
  • K+F tevékenységek keretében környezetkímélő gyártási technológia kaialkítása és piacra vezetése.
  • a munkavállalók elégedettségét és munkakörülményeik biztonságát, a balesetmentes munkahelyek fenntartását.
  • az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően kiépített integrált minőség –és környezetirányítási rendszerét hatékonyan működtetését. A rendszer harmadik fél általi tanúsíttatásának fenntartását.

Fenti célok elérése érdekében egy hatékony integrált irányítási rendszert működtetünk, amely garantálja a szolgáltatások állandó, kifogástalan magas színvonalát és a környezet védelmét. A szervezet a minőségi –és környezeti mutatók mérését ellenőrzött és felügyelt körülmények között végzi.

Működési területünkön azonosítottuk a ránk vonatkozó jogi követelményeket, melyeknek meg kívánunk felelni. Integrált irányítási rendszerünket a változó jogszabályi, szabványi, megrendelői elvárásokhoz és igényekhez igazodva folyamatosan alakítjuk, annak érdekében, hogy hatékony szolgáltatással Megrendelőink elégedettsége folyamatosan emelkedjen.

Alvállalkozóinktól elvárjuk és megköveteljük a kifogástalan minőséget és a jogkövető magatartást.

A TOPSTEEL GROUP Kft. vezetése rendelkezésre bocsátja a minőség –és környezettudatos munkavégzéshez, valamint az irányítási rendszer működéséhez szükséges erőforrásokat: a megfelelő személyzetet, a kellő eszközöket, információkat, módszereket, ismereteket, és a fejlesztéshez szükséges lehetőségeket. A tevékenységeinek tervezése, fejlesztése, illetve módosítása során előnyben részesítjük a környezetkímélő megoldásokat.

Működési területünk folyamatos terjeszkedésével kívánjuk növelni piaci részesedésünket. Nemzetközi kapcsolataink erősödése módot adhat belföldi vevőink és partnereink egyre magasabb szintű kiszolgálására, Társaságunk ezzel kapcsolatos stratégiai terveinek megvalósulása partnereinek számára is előnyöket biztosíthat.

Dolgozóink számára rendszeres oktatásokat tartunk, ezzel is tudatosítjuk tevékenységük minőségre és környezetükre gyakorolt hatását.

A társaság konkrét célokat tűz ki az integrált politika megvalósítása érdekében. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat. Programjáról és eredményeiről rendszeresen tájékoztatjuk az érintetteket, üzleti partnereinket, a tágabb nyilvánosságot, és az illetékes hatóságokat.

Nyilvánossá tesszük politikánkat, és ezen tevékenységről folyamatosan informáljuk partnereinket.

Debrecen, 2023.01.06.  

dr. Herbák János
ügyvezető igazgató


minositett beszallitoink

ISO 9001:2015:

Minőségirányítási rendszer (MIR) 
A gyártó köteles fenntartani Üzemi gyártásellenőrző rendszert (ÜGYE), mely az ISO 9001-es tanusítvány megszerzésével úgy tekinthető, hogy megfelel a követelményeknek. Az ÜGYE rendszer garantálja a termékek teljesítményeinek állandóságát.

ISO 14001:2015:

Környezetirányítási rendszer (KIR)
A környezetre gyakorolt negatív hatás minimálisra való csökkentése érdekében alkalmazott rendszer. 

ÉME: Építőipari Műszaki Engedély:

Az Építőipari Műszaki Engedélyek 2018.július 1-jével érvényüket vesztették. Helyettük az NMÉ lépett érvénybe, mely visszavonásig érvényes.

NMÉ: Nemzeti Műszaki Értékelés:

A jelenleg hatályos 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet értelmében a magyarországi beépítésre szánt építési termékekhez szükséges a Nemzeti Műszaki Értékelés, ameddig nem áll rendelkezésre harmonizált Európai Szabvány (hEN). Visszavonásig érvényes, melyet hivatalosan az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján lehet ellenőrizni. 
Az érvényes NMÉ igazolja, hogy a gyártó cég Üzemi gyártásellenőrző rendszert működtet, mely biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek műszaki paraméterei folyamatosan a meghatározott határértékeknek megfelelnek, amit a gyártó a folyamatos ellenőrzésekkel biztosít.

Megfelelőségi Tanúsítvány:

A Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt megelőzően a Megfelelőségi Tanúsítvány volt érvényben 2008.09.03-tól kezdődően. Az építési termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályozás 2013. július 1-jén változott, ez okozza a tanúsítvány nevének változását.
A rendelet azonban nem helyezte hatályon kívül a korábbi jogszabály alapján kiadott Megfelelőségi Tanúsítványokat, azokat 2013. július után is érvényben tartotta az ÉMI Nonprofi Kft. 

CPR: Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány:

A kijelölt tanúsítő szervezet évente egy alkalommal felülvizsgálja a gyártott terméket, hogy az továbbra is rendelkezik e az NMÉ-ben meghatározitt műszaki paraméterekkel, mint a szakító- szilárdság, hajlíthatósági vizsgálat, hegeszthetőség, húzó- lüktető fárasztásvizsgálat, felületi kialakítás mérése, fajlagos bordafelület meghatározása, névleges folyómétertömegtől való eltérés, vegyelemzés... 
Visszavonásig, illetve a gyártási technológia megváltoztatásáig érvényes, melyet hivatalosan az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján lehet ellenőrizni.

DoP: Teljesítménynyilatkozat:

A gyártó cég által kiállított dokumentum, melyben szerepelnek a termékre vonatkozó leírások, rendeltetés, gyártó neve és adatai, tanusító szervezet neve és adatai, a CPR-ben és NMÉ-ben meghatározott műszaki paraméterek, a DoP, CPR és NMÉ azonosítói. 
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó - vagy képviselő a felelős. 

Az NMÉ és CPR birtokában a Gyártó cég ebben a dokumentumban szavatolja, hogy az előírásoknak megfelelően a tanusító szervezettel felvette a kapcsolatatot - évente külső ellenőrzésen esik át, rendelkezik a megfelelő szervezeti felépítéssel, gyártási technológiával és minőségirányítási rendszerrel.

A bevizsgált próbapálcák mechanikai és kémiai vizsgálataik eredményei, valamint a hajlítás- újrahajlításra való megfelelőségük folyamatosan megfelel az előírtaknak, és azokat akkreditált laboratúriumban, a szabványoknak megfelelően vizsgálják be.