• Email: info@betonacelszerelo.hu

Minőség és környezetvédelem

A szervezet működési környezetének értékelését, a partneri igények rendszeres felmérését a menedzsment végzi. Szolgáltatásainkkal kapcsolatos partner elégedettségét direkt és indirekt módon mérjük. 

A mérésekre és a környezet elemzésekre alapozva kerül kidolgozásra/aktualizálásra a Betonacél Szerelő Kft. integrált politikája és integrált irányítási céljai, melyek megvalósulását folyamatosan értékeljük. A szervezet integrált politikája két fő szempont érvényesít: minőség és környezetvédelem.

A politika megvalósítása biztosítja, hogy minden folyamat és ellenőrzés a jogszabályi és vevői elvárásoknak megfelelően valósuljon meg. Valamennyi fent említett feladat végrehajtásáért az ügyvezető igazgató – mint MIR vezető felel. Továbbá, minden szervezeti egység bevonásával koordinálja és felügyeli a rendszer működését. Az ügyvezető elkötelezettsége az integrált irányítási rendszer működtetésével kapcsolatosan az aktív, személyes közreműködésével bizonyított. A MIR vezető naprakészen tartja a rendszer dokumentumokat, folyamat leírásokat, beleértve a kapcsolódó alárendelt dokumentált információkat.

Felügyeli az ellenőrzések és a folyamat-elemzések hatékonyságát. Biztosítja a belső auditokat. A vállalatirányítási rendszer adatai felhasználásával rendszeresen ellenőrzi a teljesítmény mutatókat és összehasonlítja a élmeghatározásokkal. Munkájának eredménye egy folyamatos fejlesztési folyamat, mely a szervezet összes egységére kiterjed. A belső folyamatok és eljárások folyamatos javítása alapvető feladatunk. A hiányosságokat rendszeresen elemezzük és meghatározzuk azok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. A környezetvédelem fontos szempont a vállalat vezetősége részére. A környezeti káresemények száma rendkívül alacsony. A környezettudatos működés kialakítása érdekében belső képzések biztosítottak.

Az időszakos munka –és környezetvédelmi bejárások támogatják a folyamatos működést. Az integrált irányítási rendszer működő képességét menedzsment rendszeresen értékeli - vezetőségi felülvizsgálatok keretében -, és meghatározza a fejlesztési irányokat, a rendszerszabványok követelményeinek figyelembe vételével. A felülvizsgálatok részét képezi a jogszabályi követelményeknek való megfelelés értékelése.

Minőség és környezetvédelem