• Email: info@topsteel.hu

PANASZKEZELÉS

Válassza ki a jelenteni kívánt szabálysértés típusát!

  • Korrupció (beleértve a gazdasági előny megszerzéséhez nyújtott előnyök elfogadását vagy nyújtását, a vesztegetést, a korruptságot, a nem megfelelő meghívásokat, a nem megfelelő szponzorálást, a nem megfelelő adományokat, ajándékokat és egyéb juttatásokat stb.)
  • trösztellenes jogsértések (beleértve a versenyt korlátozó megállapodásokat és megegyezéseket, ármegállapodásokat és megegyezéseket az árakról, pályázatokat, piacfelosztást, verseny tilalmát)
  • súlyos vagyon elleni bűncselekmények a vállalat vagy harmadik fél kárára (beleértve a csalást, a sikkasztást, a hűtlen kezelést, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását).
  • Zaklatás/megfélemlítés, (szexuális) zaklatás, üldözés, egyenlőtlen bánásmód, külföldiekkel szembeni ellenséges magatartás, konfliktusok a felettesekkel/ kollégákkal/alkalmazottakkal, egyéb.
A nemzetközi emberi jogok, munkaügyi előírások és szociális normák megsértése (egyesülési szabadság, munkaidő és bérezés, illegális foglalkoztatási formák, földek kisajátítása)
A munkahelyeken és építkezési területeken érvényesülő egészségügyi és biztonsági törvények és szabályozások megsértése (megfelelő biztosítás, védőfelszerelések vagy veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatás hiánya, a megfelelő óvintézkedések elmaradása által okozott balesetek, a munkaadó nem megfelelő vagy hanyag hozzáállása a munkaegészségügyi, munkabiztonsági és környezetvédelmi kérdésekhez)
A környezetvédelem területén elkövetett jogsértések és bűncselekmények (szándékos vagy véletlen víz-, talaj- vagy levegőszennyezés, hulladékok vagy vegyi anyagok illegális elhelyezése)

Névtelen szeretne maradni?


Leírás és fájl feltöltés

Dokumentum feltöltése

Ezen az oldalon dokumentumokat tölthet fel. Ne felejtse el azt se, hogy a fájlnév vagy a fájl-metaadatai tartalmazhatják a dokumentum-készítő nevét, vagy a személyazonosságának feltárására alkalmas, más adatokat. Ha névtelen szeretne maradni, akkor törölje az információt, amellyel a feltöltés során azonosíthatjuk. Kattintson az „1. Tallózás” gombra, és számítógépén keresse meg a fájlokat. A megfelelő fájl kiválasztását követően nyomja meg a „2. Feltöltés” gombot. Az alábbi fájlformátumokat használhatja: PDF, Word, Excel, Power Point, GIF, JPEG. Maximum fájlméret: 10 MB

Ajánlatkérés
Letölthető dokumentumok