• Email: info@topsteel.hu

VÝROBOU ARMATÚR

Podstata postupu pilótovania

Vŕtanie sa vykonáva doskrutkovaním dutého vrtáka do požadovanej hĺbky. Aby sa zabezpečila stabilita otvoru, operácie vytiahnutia vrtáka zo zeme a vyberania stočenej pôdy a betónovanie pomocou vrtáka sa vykoná paralelne. Do pripraveného otvoru sa pomocou operácie stlačenia, alebo vibrácie stláča pripravená armatúra železobetónu. Rovnako sa používa pri obytných domoch a priemyselných kancelárskych priestoroch s ľahkým a stredne ťažkým namáhaním. A rovnako sa používa ako základ pre cestné a železničné mosty.


VÝROBOU ARMATÚR