• Email: info@betonacelszerelo.hu

NAŠE SLUŽBY

V našich prevádzkach v Debrecíne a v Budapešti sa zaoberáme predajom betonovej ocele, ako aj so a výrobou armatúr.

VÝROBY

Operáciu rezania železobetónu v našej továrni vykonávame na automatoch a aj na manuálnych strojoch. Ohyb sa môže vykonať v intervale od 8 mm do 32 mm priemeru.

Niekoľko slov o výrobe železobetónu

Príprava železobetónu znamená rezanie oceľových prútov podľa zákazky na rozmer, ohýbanie a zväzovanie. Prevádzky firmy Betonacél Szerelő Kft. v Debrecene a v Budapešti sú špecializované presne na tento výrobný proces. Aby sme vyhoveli trhu a potrebám našich zákazníkov, naše výrobné prevádzky sme vybavili modernými strojmi. Tak sme schopní dodržať krátke termíny za dobrú cenu.

 

Prečo je to dobré pre Vás?

Použitie už pripraveného železobetónu je výhodné pre zákazníka, lebo sa už nebudete musieť zaoberať so zvyškovými materiálmi, ktoré sa tvoria pri rezaní oceľových prútov. Ak si objednáte u nás už pripravený železobetón, nebudete musieť sa zaoberať s odpadom, jediné, čo musíte urobiť, je nakúpiť toľko železobetónu, koľko naozaj potrebujete. V poslednom kroku prípravy zväzky označíme výrobným identifikačným číslom – a štítkom. Štítky ktoré používame okrem toho že je odolné proti počasiu, obsahujú všetky potrebné údaje objednávky a údaje a symboly, ktoré sú potrebné na identifikáciu počas montáže.

Vyhliadka
VÝROBY

DODÁVANIE A EXPORT

Nami predávané výrobky dodávame na adresu, ktorá je uvedená v objednávke. Naše dostupné vozidlá sú uvedené v nasledovnom zozname:

  • máme k dispozícii 12 ks ťažných vozidiel do hmotnosti 24 ton
  • 1 ks plošinového vozidla s nosnosťou do 5 ton
  • 2 ks vozidla KCR s automatickým nakladaním s nosnosťou 3,5 ton
  • 1 ks nákladné vozidlo s nosnosťou 1,2 ton

Naše vozidlá nemajú automatické nakladanie (okrem: nákladného vozidla s automatickým nakladaním).

Cena za dopravu závisí od typu použitého vozidla a od dodacej adresy, požiadajte o našu ponuku!

Vyhliadka
DODÁVANIE A EXPORT

VÝROBOU ARMATÚR

Podstata postupu pilótovania

Vŕtanie sa vykonáva doskrutkovaním dutého vrtáka do požadovanej hĺbky. Aby sa zabezpečila stabilita otvoru, operácie vytiahnutia vrtáka zo zeme a vyberania stočenej pôdy a betónovanie pomocou vrtáka sa vykoná paralelne. Do pripraveného otvoru sa pomocou operácie stlačenia, alebo vibrácie stláča pripravená armatúra železobetónu. Rovnako sa používa pri obytných domoch a priemyselných kancelárskych priestoroch s ľahkým a stredne ťažkým namáhaním. A rovnako sa používa ako základ pre cestné a železničné mosty.

Vyhliadka
VÝROBOU ARMATÚR